Checklist

Checklist algemene voorwaarden

Toepasselijkheid. Geldigheid van de algemene voorwaarden voor alle transacties; uitsluiting algemene voorwaarden wederpartij;
Aanbieding en aanvaarding. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden de aanbieder pas na schriftelijke orderbevestiging;
Kwaliteiten/kwantiteiten. Producten voldoen aan bepaalde minimumnormen c.q. hoeveelheden;
Leveringstermijnen. Het verdient aanbeveling te vermelden dat een overeengekomen leveringstermijn geen fatale termijn is. Bij niet tijdige levering moet de koper de [...]