Klanten

Wie is uw klant ?

Als bedrijf moet u nagaan of de persoon met wie u onderhandelt, bevoegd is.
Handelt de andere persoon als privé-persoon, heeft hij een volmacht gekregen of is hij bestuurder van een vennootschap?
Het is van belang precies te weten welke vennootschap de andere contractpartij is. Alleen die vennootschap [...]


Meer klanten betekent ook vaak meer debiteuren

Startende ondernemers gaan direct enthousiast aan de slag en meestal nemen alle opdrachten aan. Met alle bruisende activiteit komt de administratie vaak in het gedrang en is vaak niet meer dan een schoenendoos met bonnen en facturen. Vaak worden aanmaningen dan ook te laat gestuurd.
Voorbeeld van aanmaningsschema bij nieuwe klanten :

Dag 00 : factuurdatum
Dag [...]


Van welke klanten moet je afscheid nemen ?

Ze betalen pas na de 2e aanmaning.
Ze komen zelden een afspraak na of verdraaien deze.
Ze reageren niet of langzaam op uw verzoeken.
Ze zijn ondergebracht in een stichting of een wirwar van bv´s
Ze sturen regelmatig goederen terug zonder reden.
Het bedrijf heeft een wisselende directie of contactpersonen.
Ze tekenen zelden voor een opdracht.
De extra onbetaalde services kosten u [...]


Welke klanten zijn belangrijk voor uw bedrijf ?

Ze betalen u binnen 30 dagen.
Ze nemen u serieus als leverancier.
U kent de directie/contactpersoon persoonlijk in een ontspannen sfeer.
Ze vinden uw goederen/dienstverlening prima.
Uw extra services worden gewaardeerd.
Uw opdrachtbevestigingen en afleverbonnen worden afgetekend.
Ze respecteren uw voorwaarden en condities.
De uitstraling is stabiel.
Klachten en problemen lost u samen met de klant op.
De klant denkt mee in de logistiek.

Opdracht [...]