Meer klanten betekent ook vaak meer debiteuren

iconStartende ondernemers gaan direct enthousiast aan de slag en meestal nemen alle opdrachten aan. Met alle bruisende activiteit komt de administratie vaak in het gedrang en is vaak niet meer dan een schoenendoos met bonnen en facturen. Vaak worden aanmaningen dan ook te laat gestuurd.

Voorbeeld van aanmaningsschema bij nieuwe klanten :

Hoeveel tijd kost de administratie je nu en over twee jaar ? Als je achter loopt met de administratie zal dit zeker de inkomsten stagneren.

Maak er een gewoonte van om de administratie dagelijks bij te werken en de debiteurenadministratie wekelijks.


Bang om een aanmaning te sturen ?

iconBenadelen uw aanmaningen de relatie met uw klant ?

Volgens de opdracht zou uw klant na 14 of 30 dagen betalen.
Dat is niet gebeurd. Uw klant schaadt hiermee de afspraak en neemt deze afspraak en u niet erg serieus.

U heeft wel uw deel van de opdracht gedaan en op tijd geleverd en correct afgehandeld met alle extra services etc..

Het betalen van een factuur is een onderdeel van de opdracht

Als debiteuren pas betalen na 60 of 90 dagen kunt u hiermee bij de volgende opdracht rekening mee houden.

Bij “reguliere” wanbetalers is het normaal dat u moet zeuren om uw geld.

Maak voor uzelf de afweging of u met deze bedrijven zaken wilt blijven doen.

Na 90 dagen worden er zeer weinig facturen meer betaald en adviseer ik u
maatregelen te nemen en de kwestie uit hande te geven aan een incassobureau.


Van welke klanten moet je afscheid nemen ?

icon

Opdracht :
Maak voor Uzelf een lijstje van de 5 slechtst betalende debiteuren.
Ziet u overeenkomende eigenschappen ? (locatie, branche, omvang,etc..)
Scheid het “kaf van het koren”, trek uw conclusies en ga over tot actie !


Welke klanten zijn belangrijk voor uw bedrijf ?

icon

Opdracht :
Maak voor uzelf een lijstje van de 5 beste betalende klanten.
Ziet u overeenkomende eigenschappen ? (locatie, branche, omvang,etc..)