Geen mondelinge afspraken

iconEen overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.
In de praktijk het handiger en bewijsbaarder om de overeenkomst eenvoudig
op schrift te zetten.

Als u onenigheid heeft met uw klant over wat er precies mondeling is afgesproken heeft is het al snel “ja” tegen “nee”.
Eventuel getuigeverklaringen moeten dan een uitkomst brengen.

De rechters eisen dat uw overeenkomst bewijsbaar is.
=> Wie stelt, moet bewijzen.

Zijn er geen (onafhankelijke) getuigen, dan wordt het moeilijk.

Zorg er daarom voor dat al uw afspraken met de opdrachtgevers
goed op papier staan. Dit voorkomt dat u bij de rechter met lege handen
staat en wegens gebrek aan bewijs naar uw centen kunt fluiten.

handshake


Annuleringskosten

iconEen klant die de koopovereenkomst opzegt voorafgaande de levering zal de schade moeten vergoeden aan de verkopende partij.

Als u geleden schade wil verhalen op een klant omdat een opdracht wordt geannuleerd is het verstandig om hiervooraf  melding van de te maken in de “getekende” opdrachtbevestiging of in uw algemene voorwaarden. De klant moet uiteraard op de hoogte zijn van deze voorwaarden voorafgaande de koop.

De annuleringskosten zijn meestal een percentage van het aankoopbedrag.
Dit percentage moet redelijk en te onderbouwen zijn. U moet laten zien wat de kosten zijn.

Als u voor een klant maatwerk heeft afgeleverd of speciaal materialen heeft moeten bestellen ligt het percentage uiteraard hoger. Dit moet u aantonen.
In het Burgerlijk Wetboek staat dat degene die de koopovereenkomst opzegt, verplicht is de schade van de andere partij te vergoeden.

Als het tot een civiele procedure komt zal de rechter zelf bepalen wat deze annuleringskosten zijn. Wij zullen voor u deze procedure verzorgen en vooraf de risico´s indiceren.
Bel voor een advies : 040 – 236 57 84 of mail.


Opdrachten bevestigen en leveringen laten aftekenen !

iconAls u al jaren met dezelfde klanten werkt in een goede verstandhouding is er niets aan de hand want u en uw klant begrijpen elkaar.

Bij nieuwere klanten kan het voorkomen dat u dezelfde methode toepast.
=> U bent dan “te goed van vertrouwen”.
=> Vertrouw alleen uw klanten als er een aanleiding voor is.

Bij opdrachten verzoek ik u deze te bevestigen of offertes te laten ondertekenen. Via het internet kunt u vragen om een digitale handtekening of uw bevestigsmail te laten retourneren.

Als u materialen levert aan consumenten zorgt u dat u altijd een bedrag vooraf ontvangt en het restant bij levering. Het scheelt u veel ellende achteraf.

Als u diensten levert zort u ervoor dat u een bon laat aftekenen met als tekst bijvoorbeeld :
“De computer is gerepareerd/geinstalleerd en voldoet nu prima”
“Alle tegels/planken liggen recht en zijn netjes afgewerkt”

Dit voorkomt de meeste klachten achteraf waarbij u aansprakelijk gesteld wordt voor zaken waar u niets mee te maken heeft.
aftekenen


No Cure No Pay Incassobureau, hoe werkt dat ?

iconAllereerst moet een incassobureau snel, direct en zonder bureaucratische barrières werken. Zodra u een opdracht heeft gegeven, moet een incassobureau binnen 24 uur in actie komen op basis No Cure No Pay d.w.z. geen-resultaat-geen-kosten.

Uit het intensieve contact van het incassobureau met de debiteur blijkt waarom er niet betaald wordt. De methode van incasseren hangt af van de debiteur. Als u uw debiteur kent dan weet u vaak het beste wat de methode van aanpak is.

Deze aanpak zullen wij vooraf met u bespreken, bel 040-236 57 84.

De acties van het incassobureau kunnen zijn :

Kleine vorderingen

Uit een onderzoek blijkt dat bijna 60 % van de nederlandse bedrijven wel eens kleine openstaande vorderingen afboekt zonder er enige actie op te nemen !
Stuur ze in dit geval altijd naar een incassobureau die werkt op basis no cure no pay.
Een intensief contact met uw debiteur doet in veel gevallen wonderen.

Belangrijk bij de keuze van een incassobureau is dat U door een vaste medewerker op de hoogte gehouden zodat u baas blijft over uw eigen debiteuren. Een vaste medewerker staat altijd voor u klaar en geeft u graag advies.